Vyrovnávanie a stierkovanie stenových a stropných povrchov

Dokonalý vzhľad vnútorných stenových a stropných povrchov môžeme dosiahnuť len, ak ich pred maľovaním alebo dekoračnou úpravou vyhovujúco vyrovnáme, opravíme preliačiny, diery, praskliny, odery a iné poškodenia a zahladíme ich. V ďalšom texte vám predstavíme najčastejšie príklady použitia a použité riešenia.

Popis problému/riešenie

Najčastejšie používaný systém – kroky a výrobky

Oprava poškodení a chýb na vnútorných stenových povrchoch

Vyrovnanie: JUBOLIN Reparatur (aj: JUBOGLET Hobby kit, Juboglet Universal)

 

Maľovanie: vnútorné farby z rodiny JUPOL

Bandážovanie a stierkovanie obkladov zo sadrokartónových dosiek

Základný náter: Akril Emulzia (podľa potreby)

 

Bandážovanie stykov, opravy poškodení: JUBOGLET Universal, bandážne pásky

 

Stierkovanie: Jubolin P-50 Extra fine (aj: Jubolin Classic, Jubolin P-25 Fine, JUBOGLET Nivelin, JUBOGLET Universal)

 

Maľovanie:  vnútorné farby z rodiny JUPOL

Prichytávanie inštalačných vedení, vyplnenie rýh, opravy poškodených omietok a stierkovanie stenových povrchov

Základný náter: Akril Emulzia (podľa potreby)

 

Lepenie inštalačných vedení: JUBOGLET Elektrofix

 

Vyplnenie inštalačných rýh: JUBOGLET Elektrofix (aj: JUBOGLET Hobby kit)

 

Opravy poškodených omietok: JUBIZOL Reparatur (aj: JUBOGLET Universal 0-10)

 

Stierkovanie: Jubolin P-25 Fine (aj: Jubolin Classic, Jubolin P-50 Extra fine, JUBOGLET Nivelin, JUBOGLET Universal 0-10)

 

Maľovanie:  vnútorné farby z rodiny JUPOL

Prichytávanie inštalačných vedení, vyplnenie rýh, stierkovanie neomietnutých betónových povrchov

Základný náter: Akril Emulzia (podľa potreby)

 

Lepenie inštalačných vedení: JUBOGLET Elektrofix

 

Vyplnenie inštalačných rýh: JUBOGLET Elektrofix (aj: JUBOGLET Hobby kit)

 

Vyrovnávanie: JUBOGLET Universal 0-10

 

Stierkovanie: Jubolin P-25 Fine (aj: JUBOGLET Nivelin D, JUBOGLET Universal 0-10)

 

Maľovanie:  vnútorné farby z rodiny JUPOL

Murovanie z pórobetónových blokov, prichytávanie  inštalačných vedení, vyplnenie rýh, vyrovnávanie a stierkovanie stenových povrchov

Murovanie, resp. lepenie pórobetónových blokov: AKRINOL Classic

 

Základný náter: Akril Emulzia

 

Lepenie inštalačných vedení: JUBOGLET Elektrofix

 

Vyplnenie inštalačných rýh: JUBOGLET Elektrofix (aj: JUBOGLET Hobby kit)

 

Vyrovnávanie: JUBIZOL Reparatur, plastifikovaná sklotextilná mriežka, vystužujúce rohové profily

 

StierkovanieJubolin P-25 Fine (aj: Jubolin Classic,Jubolin P-50 Extra fine, JUBOGLET Nivelin, JUBOGLET Universal 0-10)

 

Maľovanie:  vnútorné farby z rodiny JUPOL

 

JUB design štúdio vám uľahčí výber farieb a textúr vnútorných a vonkajších povrchov stien Vášho domu. Vyberte si farebné kombinácie na typových príkladoch alebo si objednajte farebnú štúdiu pre svoj dom.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk