Vyrovnávacie hmoty

Zoznam vyrovnávacích hmôt

JUBOLIN Reparatur

JUBOLIN Reparatur

Vnútorná vyrovnávacia hmota v tube

Jubolin Classic

JUBOLIN Classic

JUBOLIN Classic

Vnútorná vyrovnávacia hmota

Jubolin P-25 Fine

JUBOLIN P-25 Fine

JUBOLIN P-25 Fine

Vnútorná vyrovnávacia hmota pre strojné a ručné nanášanie

Jubolin P-50 Extra fine

JUBOLIN P-50 Extra fine

JUBOLIN P-50 Extra fine

Vnútorná vyrovnávacia hmota pre strojné a ručné nanášanie

JUBOLIN Thermo

Izolačná vnútorná vyrovnávacia hmota

JUBOGLET Universal 0-8

JUBOGLET Universal 0-8

JUBOGLET Universal 0-8

Vnútorná sadrová vyrovnávacia hmota

JUBOGLET Nivelin

JUBOGLET Nivelin

JUBOGLET Nivelin

Cementová vnútorná vyrovnávacia hmota

JUBOGLET Nivelin D

JUBOGLET Nivelin D

JUBOGLET Nivelin D

Vápennocementová vyrovnávacia hmota

JUBOFLOOR 1-10

Samonivelačná podlahová vyrovnávacia hmota

JUB design štúdio vám uľahčí výber farieb a textúr vnútorných a vonkajších povrchov stien Vášho domu. Vyberte si farebné kombinácie na typových príkladoch alebo si objednajte farebnú štúdiu pre svoj dom.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk