JUBIZOL Finish Summer additive

Prísada pre omietky (JUBIZOL UNIXIL Finish, akrylátové, silikónové)

Popis

Prísada na predĺženie doby spracovania omietok, môžeme ju pridávať do omietok JUBIZOL Acryl Finish, JUBIZOL Unixil Finish, JUBIZOL Silicone Finish. Možné použitie omietok pri vyšších teplotách nad 25°C do 35°C a pri nižšej relatívnej vlhkosti vzduchu. Pridaním additíva sa doba spracovania všetkých uvedených omietok približne zdvojnásobí, závisí to od podmienok nanášania záverečnej vrstvy. Pre ďalšiu ochranu je aj napriek tomu odporúčané použitie ochranných závesov pri nanášaní a schnutí omietok, pretože tým zabránime ďalšiemu vplyvu nepriaznivých poveternostných podmienok (priame slnečné žiarenie, vietor alebo nízka vlhkosť). 

Použitie aditiva odporúčame vo veternom počasí a pri teplotách od 25°C do 35°C. Pri použití aditiva nesmie byť relatívna vlhkosť vzduchu vyššia ako 50%. Pri nízkych teplotách a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu neodporúčame použitie prísady JUBIZOL Finish Summer additive, pretože pridaním aditiva sa doba tvrdnutia omietok veľmi predlžuje. 

Prísada na predĺženie doby spracovania omietok nezmení farebný odtieň omietky.

Podrobnejšie

Príprava a aplikácie 
Miešanie

Balenie

Vedro 1,25 kg.

 

Pred použitím si dôkladne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

Charakteristika 
JUBIZOL sistem
JUB design štúdio vám uľahčí výber farieb a textúr vnútorných a vonkajších povrchov stien Vášho domu. Vyberte si farebné kombinácie na typových príkladoch alebo si objednajte farebnú štúdiu pre svoj dom.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk