Hydroizolácia podporných a oporných betónových múrov

Podporné a oporné múry majú funkčnú ako aj estetickú funkciu. Oporný múr zabraňuje zosuvu terénu, podporný múr zadržuje, resp. podopiera násyp. Pomocou týchto múrov zadržujeme zeminu pred zosunutím, resp. sadaním, zároveň s nimi môžeme vyrovnať terén. Majú aj estetickú funkciu.

Pri samotnej stavbe sa často stáva, že zabudneme vyhotoviť vhodnú (hydro)izoláciu. Z toho dôvodu je betón vystavený tak atmosférickým vplyvom ako aj prenikaniu vody zo zadnej strany múru. To spôsobuje kratšiu životnosť, neestetický vzhľad a poškodenia. Môže dôjsť ku korózii a hrdzaveniu, popraskaniu farby, odpadávania omietok, vylučovaniu solí na povrch a k vzniku škvŕn.

Systémové riešenie HYDROSOL ponúka kvalitné a trvalé vyhotovenie hydroizolácie.

Komponenty systému

Fáza

Výrobok

1

Základný náter: Jukolprimer

2

Hydroizolácia: 3x nanesenie hmoty HYDROSOL Classic

3

Ochrana hydroizolácie: polystyrén a nopová fólia

3

Dekoračná ochrana: 2x farba na betón TAKRIL alebo Elakril

Pri nových podporných múroch má význam vyhotoviť hydroizoláciu na obidvoch stranách konštrukcie, pri rekonštrukcii to veľa krát z dôvodu vysokých nákladov na odkopanie zeminy nie je možné.

Všetky podrobnosti o aplikácii hydroizolácie sú dostupné v brožúre.

JUB design štúdio vám uľahčí výber farieb a textúr vnútorných a vonkajších povrchov stien Vášho domu. Vyberte si farebné kombinácie na typových príkladoch alebo si objednajte farebnú štúdiu pre svoj dom.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk